Polityka prywatności serwisu moto24.pl


  1. Szanujemy Twoją prywatność! Serwis nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych, czy adresowych klientów oraz użytkowników swoich serwisów i czasopism (poradników, newsletterów).
  2. W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy jedynie tych danych, które są niezbędne do działania serwisu.
  3. Prenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism (poradników, newsletterów, biuletynów) wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy subskrybentów. Adres e-mail jest niezbędny do wysyłania czytelnikowi kolejnych numerów czasopism. Imię pozwalaja zwracać się do czytelnika po imieniu.
  4. Właściciel Serwisu, zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu, czasopism (poradników, newsletterów), usług, produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje) i niekomercyjnych listów (np. życzenia).
  5. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrybcji (stosowne link znajduje się w każdym z maili).
  6. Praktyczne rozwiązania i porady prezentowane w czasopismach (poradnikach, newletterach) nie są jednakowo skuteczne dla wszystkich. Przed zastsosowaniem wszystkie porady udostępniane przez serwis powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami.
  7. Serwis stosuje mechanizm “cookies”. Cookies to pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Używamy cookies do zapamiętania informacji o użytkownikach. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  8. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.


  • systemy parkingowe
  • mechanik Warszawa